ДСП "УКБЗВ"

Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП “УКБЗВ” було створено наказом МНС України від 09.12.2010 року No 1086 “Про реформування державних підприємств зони відчуження” шляхом об’єднання Управління капітального будівництва ДСП “Техноцентр” і ДП “Управління капітального будівництва”, з метою виконання функцій єдиного замовника будівництва об’єктів у зоні відчуження та зоні
безумовного (обов’язкового) відселення, а також будівництва об’єктів спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.

Основні завдання ДСП “УКБЗВ”:
- виконання плану капітального будівництва згідно “Переліками об’єктів капітального будівництва” за програмами: “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення”, “Виконання - робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу “Вектор” та експлуатація його об’єктів”;
- виконання плану капітального ремонту згідно “Переліку об’єктів капітального ремонту” за програмою “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення”;
- виконання робіт з технічного нагляду на об’єктах поточного ремонту;
- здійснення нагляду за технічним станом будівель і споруд в зоні відчуження та на спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ;
- організація робіт з розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації об’єктів будівництва та ремонту з органами державного нагляду та організаціями, що здійснюватимуть експлуатацію побудованих об’єктів;
- здійснення технічного, геодезичного нагляду і контролю за якістю виконання будівельних робіт;
- контроль за відповідністю обсягів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, технічним умовам та стандартам;
- проектний супровід (авторський нагляд) та забезпечення підрядних організацій проектно-кошторисною документацією;
- здійснення заходів, які забезпечують економічне, якісне та безаварійне будівництво об’єктів;
- забезпечення виконання пуско - налагоджувальних робіт та підготовка об’єктів до експлуатації;
- здача у експлуатацію, закінчених будівництвом, об’єктів.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО