ДСП "Дніпропетровський ДМСК"

ДСП «Дніпропетровський ДМСК» введений в експлуатацію 1 січня 1961 р. на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР № 956-102 від 2 серпня 1956 р. з метою збору, транспортування та захоронення відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання і радіоактивних відходів, дезактивації радіоактивно забрудненої білизни та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), а також ліквідації радіаційних аварій на підприємствах зони обслуговування. Спочатку ДДМС був у структурі Міністерства Комунального господарства, далі у структурі Міністерства побутового обслуговування населення.

Постановою Ради Міністрів УРСР № 377 від 21.12.1990 року ДДМСК організаційно введений до складу Українського Державного Об’єднання "Радон" (УкрДО "Радон"), нині Державна корпорація "Українське державне об’єднання Радон" (ДК "УкрДО "Радон"), яке створене з метою підвищення ефективності виробничо-господарської, технічної, екологічної та соціальної діяльності підприємств у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Згідно наказу №545 від 21.09.1992 року ДДМСК у составі УкрДО "Радон", знаходиться у структурі Міністерства надзвичайних ситуацій України.

ДСП «Дніпропетровський ДМСК» обслуговує підприємства і організації Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Луганської областей, в процесі діяльності яких виникають радіоактивні відходи.

Протягом 2006-2007 років розпочався перехід на технологію контейнерного зберігання твердих РАВ. На даний час підприємство має парк контейнерів для перевезення та зберігання відпрацьованих ДІВ та твердих радіоактивних відходів.

В 2010 році в рамках виконання Програми міжнародної технічної допомоги за участю Міністерства енергетики США було збудовано нове сховище для контейнерного зберігання всіх типів РАВ, яке відповідає сучасним вимогам для забезпечення безпечного зберігання радіоактивних відходів.

Таким чином, на ДСП «Дніпропетровський ДМСК» повністю завершено перехід на контейнерне зберігання РАВ; це дало змогу виконати роботи згідно Державної програми радіаційного та соціального захисту населення м. Жовтих Вод Дніпропетровської області по прийманню джерел іонізуючого випромінювання від колишнього підприємства "Електрон-Газ", що значно знизило радіаційні навантаження на населення цього міста.

Протягом останніх 7 років ДСП «Дніпропетровський ДМСК» проведено ремонт та модернізація приміщень на ПЗРВ та СД. Підприємство оснащено новим обладнанням, комп’ютерами та сучасними спецавтотранспортними засобами. Виконані роботи з впровадження системи моніторингу радіаційної обстановки на ПЗРВ та контролю забруднення персоналу при виході з зони суворого контролю ПЗРВ.

Створено відділ "Регіональний центр обліку РАВ", що дозволило удосконалити систему обліку РАВ. Облік РАВ ведеться в електронному вигляді з застосуванням системи управління базою даних. База даних дозволяє швидко та якісно отримувати різноманітну інформацію щодо загального стану сховищ РАВ та оперативного складання звітних документів.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО