Про ДСП "Донецький ДСК"


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
Діяльність ДСП «Донецький ДСК» призупинена з причини обстрілів території його місцезнаходження (між Донецьким аеропортом та с.Піски). Підприємства Донецької та Луганської області, які знаходяться на підконтрольних Українській владі територіях, з питань здавання радіоактивних відходів можуть звертатись до ДСП «Дніпропетровський ДМСК».ДСП «Донецький ДСК» побудовано по типовому проекту ТП-4736 на виконання постанови РМ УРСР № 1104-60 від 09.07.1960 р та введено в експлуатацію в 1961 році з метою проведення комплексу радіаційно – небезпечних робіт по поводженню з радіоактивними відходами.

Протягом всіх років фахівці ДСП «Донецький ДСК» проводять радіаційний моніторинг згідно з регламентом, узгодженим з обласної СЕС. Перевищень допустимих рівнів випромінювання не відмічалось.

На сьогодні спеціалізований комбінат являє собою відокремлену одиницю, яка виконує на території Донецької області природоохоронні функції щодо ліквідації радіаційних аварій, які пов’язані з незаконним обігом радіоактивних речовин, та транспортуванням РАВ на ПЗРВ Дніпропетровського або Харківського ДМСК.

У рамках цих завдань спеціалізований комбінат виконує наступні радіаційно – небезпечні роботи:
- зі збирання, сортування радіоактивних відходів, підготовці їх до транспортування, транспортуванню та здавання на довготривале зберігання;
- з проведення екологічного моніторингу, а саме: здійсненню радіаційного обстеження й моніторингу забруднених територій;
- організації та проведення робіт з тимчасового зберігання радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів (РМ);
- перевезенню ДІВ, РМ спецавтотранспортом;
- ліквідації інцидентів пов'язаних з виявленням у незаконному обігу радіоактивних речовин, участі в проведенні робіт з ліквідації радіаційних аварій на підприємствах, установах і організаціях;
- дозиметричним обстеженням на підприємствах міста та області;
- радіометричним і спектрометричним дослідженням проб землі, води, будматеріалів і т.д.;
- дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту, які забруднені радіоактивними речовинами.

Для виконання цих завдань комбінат має відповідні дозвільні документи регулюючих органів України.

З метою зменшення техногенного навантаження на регіон, а також розширення переліку послуг, що надаються ДСП «Донецький ДСК», починаючи з 2004 року, за сприянням Датського екологічного співробітництва з країнами Східної Європи (DANCEE), здійснюється діяльність з виконання операцій з хімічними небезпечними відходами:
- непридатних агрохімікатів та інших небезпечних хімічних речовин, які не відповідають стандартам, мають прострочений строк використання або не придатні для використання за призначенням;
- відпрацьованих люмінесцентних ламп, приладів та відходів, які містять ртуть або її сполуки.

У рамках цих робіт комбінатом надаються послуги зі збору, завантаження в екологічно безпечну тару, з метою забезпечення подальшого безпечного зберігання на території підприємства-власника небезпечних відходів, та транспортування на підприємство – утилізатор.

Після закінчення цих робіт, піддаються знешкодженню спецодяг, ЗІЗ та устаткування, які були забруднені небезпечними відходами.

Для виконання цих завдань спеціальним комбінатом отримана ліцензія Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

З метою зниження рівня витрат і підвищення рентабельності виробництва спеціальним комбінатом на спеціально обладнаній ділянці надаються послуги із прання білизни і спецодягу організаціям міста.
Станція дезактивації введена в експлуатацію 15.12.1961 р., санітарно-гігієнічна (санітарно-захисна) зона встановлена в межі території підприємства. Зона спостереження – не встановлена.

Донецький спецкомбінат бере участь у розробці та здійсненні природоохоронних програм, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки Донбасу. Тісно співпрацює з відповідними відділами Облвиконкому, міськвиконкому, ГУ МНС України в Донецькій області, ОблСЕС, міськСЕС, зокрема у вигляді регулярного надавання інформації щодо радіологічної та екологічної ситуації на території, що перебуває під контролем ДСП «Донецький ДСК».


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО