Відбувся семінар - Питання фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)

З 23 по 25 травня 2016 року Управлінням з питань ядерної захищеності та гарантій Дежавного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) за підтримки Держатомрегулювання України у рамках міжнародної програми співробітництва з Комісією ядерного регулювання США (US NRC) був проведений міжнародний семінар за темою: «Питання фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)».

Місце проведення семінару: Конференц-зала Української Академії наук.

Цільова аудиторія учасників цієї робочої зустрічі охопила значну кількість представників підприємств та відомств, які здійснюють діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ).

У роботі семінару також прийняли участь представники державної корпорації «Укр ДО «Радон» та підприємств корпорації ДСП «Київський ДМСК», «Одеський ДМСК», Харківський ДМСК» а також ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Під час роботи семінару було заслухано доповіді зарубіжних та вітчизняних фахівців щодо розвитку та вдосконалення систем фізичного захисту на підприємствах, які мають відношення до здійснення діяльності з поводження з РАВ та ДІВ, у тому числі доповіді за темами:

- «Компютерні програми для автоматичної математичної оцінки ефективності СФЗ» - доповідач Зонов А.В. (ДК «Укр ДО «Радон»);

- «Радіоізотопні термоелектричні генератори та їх фізичний захист» - доповідач Іванов Р.О. (ДСП «Одеський ДМСК»).

Учасникам семінару були вручені сертифікати щодо набуття досвіду з питань ядерної захищеності критичних обєктів.

Результати роботи семінару будуть спрямовані на удосконалення систем фізичного захисту ДІВ на підприємствах України з урахуванням досвіду США.

СТРІЧКА ОСТАННІХ НОВИН


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО