Безпека поводження з РАВ

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.99 № 542 "Про Комплексну програму поводження з радіоактивними відходами".

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 № 480 "Про державну програму поводження з радіоактивними відходами".

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939 «Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування».

Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджено наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 №153, зареєстровано у Мін'юсті 29.08 2012 за N 1453/21765

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000 (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000р. № 116.

Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджений наказом Державної інспекції ядерного регулювання України 28.11.2013 № 136, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2013 р. за № 2099/24631

Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів (НП-306.2.02/3.037-00). Затверджені наказом Мінекоресурсів України від 15.08.00 № 109, та зареєстроване Мін'юстом України 12.09.00 за № 601/4822.

Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів (НП-306.3.02/3.038-00). Затверджені наказом Мінекоресурсів України від 02.10.00 № 154, та зареєстроване Мін'юстом України 30.10.00 за №758/4979.

Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів (НП 306.3.02/3.043-01), затверджені наказом Мінекоресурсів України від 26.01.01 № 11 та зареєстровані Мін'юстом України 14.02.01 за № 137/5328.

Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-02). Затверджено наказом Держатомрегулювання України від 22.10.02 № 110, зареєстровано в Мін'юсті 6.11.02 за № 874/7162.

Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-02). Затверджено наказом Держатомрегулювання України від 11.02.03 №27, зареєстровано в Мін'юсті України від 25.02.03 за № 160/7481.

Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю (НП 306.3.04/2.002-97). Затверджено наказом Мінекобезпеки України, МОЗ України від 17.11.97 N 183/331, зареєстровано в Мін'юсті України 10.12.97 за N 583/2387.

Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при використанні ядерної енергії. Затверджено наказом Держатомрегулювання від 19.11.03 № 141.

Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення радіоактивних відходів на етапах експлуатації та закриття (НП 306.6.01/1.074-2003),затверджений наказом Держатомрегулювання від 19.06.03 р. № 75.

Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах (РД 306.4.098-2004), затверджені наказом Держатомрегулювання від 25.10.2004 р. № 160.

Зміни до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.05.2006 № 75 та зареєстровані Мін'юстом 13.06.2006 за № 703/12577.

Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах(НП 306.4.133 2007), затверджені наказом Держатомрегулювання від 29.05.2007 № 81 та зареєстровані Мін'юстом 11.06.2007 за № 605/13872.

Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів (НП 306.4.138-2007), затверджені наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161 та зареєстровані Мін'юстом 06.12.2007 за № 1352/14619

Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів (НП 306.4.142-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 07.12.2007 № 168 та зареєстровані Мін'юстом 19.02.2008 за № 134/14825

Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях (НП 306.4.143-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 07.12.2007 № 169 та зареєстровані Мін'юстом 27.02.2008 за № 149/14840

Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів (НП 306.4.149-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 14.11.2008 № 188 та зареєстровані Мін'юстом 08.12.2008 за № 1166/15857

Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива (НП 306.4.153-2009), затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.02.2009 № 34 та зареєстровані Мін'юстом 11.03.2009 за № 229/16245

Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності(НП 306.4.159 2010), затверджений наказом Держатомрегулювання від 01.07.2010 № 84 та зареєстрований наказом Мін'юстом 20.08.2010 за № 718/18013

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ (ДСП 6.177-2005-09-02), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54 (зареєстровано Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832).

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.02/2.069-03). Затверджені наказом Держатомрегулювання України від 4.04.03 N50, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.03 за N 322/7643.

Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки. НАКАЗ 28.01.2015 № 12. Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 12 лютого 2015 р. за № 152/26597.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО