Безпека при перевезенні

Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1373.

Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.095-2004), наказ Держатомрегулювання від 31.08.2004 №141, зареєстрований в Мін’юсті 09.09.2004 за №1125/9724

Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджене наказом Держатомрегулювання України від 06.08.2012 № 153, зареєстрованим в Мін’юсті України від 29.08.2012 за № 1453/21765.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.096-2004), наказ Держатомрегулювання від 31.08.2004 №141, зареєстрованим в Мін’юсті 09.09.2004 за № 1127/9726

Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.108-2005). Затверджене наказом Держатомрегулювання від 07.04.2005 р. № 38, зареєстроване Мін’юстом 22.04.2005 за №431/10711.

Вимоги до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів (НП 306.6.127-2006). Затверджені наказом Держатомрегулювання від 25.07.2006 № 110, зареєстровані у Мін’юсті 05.10.2006 за № 1092/12966.

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006) (НП 306.6.124-2006). Затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006 р. № 132, зареєстровані Мін’юстом 18.09.2006 за № 1056/12930.

Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.135-2007). Затвердженийнаказом Держатомрегулювання від 06.09.2007 № 119. Зареєстрований в Мін’юсті 20.09.2007 за № 1079/14346.

Довідковий матеріал до Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006),затверджений заступником Голови 20.11.2009.

Методичні рекомендації щодо розробки програми радіаційного захисту при перевезенні радіоактивних матеріалів,затверджені наказом Держатомрегулювання № 101 від 02.08.2010.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО