Стан реалізації проекту міжнародної технічної допомоги ”Проведення спільної компанії по збору у населення покинутих ДІВ"

Понеділок | 05.08.2013

Управління зі зниження глобальної радіологічної загрози Національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики США в рамках Ініціативи зменшення глобальної загрози надає Україні безоплатну технічну допомогу в сфері підвищення безпеки та удосконалення контролю за розміщенням радіоактивних матеріалів.

У ході двостороннього співробітництва між Управлінням зі зниження глобальної радіологічної загрози Національної адміністрації ядерної безпеки (далі – NNSA) Міністерства енергетики США, Окриджської національної лабораторії та Державним агентством досягнуто домовленостей про започаткування пілотного проекту на території Донецької області щодо широкої суспільної кампанії по збору джерел іонізуючого випромінювання.

Наміри щодо реалізації такого проекту на території Донецької області обумовлені її великим техногенним навантаженням. Реалізацію проекту планується здійснити повністю за рахунок коштів американської сторони.
Державним агентством України з управління зоною відчуження (далі – Державне агентство) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 № 26186/0/1-12 в рамках міжнародної технічної допомоги США розпочато підготовку до реалізації пілотного проекту ”Проведення суспільної компанії по збору у населення покинутих радіоактивних джерел іонізуючого випромінювання на території Донецької області”.

Державне агентство України з управління зоною відчуження має у своєму розпорядженні кваліфікований персонал для безпечної ідентифікації та вилучення джерел, сертифіковані транспортні засоби для безпечного їх транспортування, а також об’єкти для безпечного зберігання таких джерел. Джерела іонізуючого випромінювання будуть розміщені у спеціальних сховищах Державної корпорації "Українське державне об’єднання "Радон", обладнаних сучасними системами фізичного захисту, що виключить можливість використання джерел іонізуючого випромінювання у злочинних, в тому числі, терористичних цілях.

Планується запропонувати фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності, у яких є радіоактивні матеріали і які з тих чи інших причин не можуть їх здати, прийняти ці радіоактивні матеріали безоплатно і без запровадження штрафних санкцій на зберігання до спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами. Передбачається заінтересувати населення і юридичних осіб у передачі державним спеціалізованим комбінатам джерел іонізуючого випромінювання, які не стоять на державному обліку. Такі джерела після відповідної реєстрації і обстеження будуть включені до державного регістру джерел іонізуючого випромінювання або до державного реєстру радіоактивних відходів. Це допоможе виявити радіоактивні матеріали, що знаходяться у незаконному обігу, та перевести їх на регуляторний контроль.
Разом з тим, планується проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо шкоди, якої можуть завдати джерела іонізуючого випромінювання здоров’ю людини та навколишньому природному середовищу, якщо поводитись з ними неналежним чином.

Планується провести інформування громадськості та на підприємствах, що незаконна торгівля радіоактивними матеріалами не має великої цінності. Очікується, оскільки матеріальна винагорода за здані джерела не надаватиметься, то ця кампанія не збільшить попит в Україні на радіоактивні матеріали та не призведе до їх збільшення в незаконному обігу.

Ініціювання заходів по збору у населення покинутих джерел іонізуючого випромінювання обумовлено необхідністю зменшення їх негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, а також спрямоване на підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки та забезпечення впровадження положень стратегії поводження з радіоактивними відходами.

За часів колишнього СРСР практика поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами не повною мірою забезпечувала захист населення і навколишнє природне середовище від шкідливого впливу, що в результаті зміни економічних відносин та перепрофілювання або ліквідації підприємств, організацій та установ призвело до втрат ДІВ та РАВ, а також потрапляння небезпечних речовин у незаконний обіг. Зазначені джерела іонізуючого випромінювання (радіоактивні джерела 60Co, 137Cs і 90Sr) з невстановленим рівнем активності (на рівні десятків, а можливо і сотень Кюрі) можуть знаходиться у населення в невизначених місцях, а саме в місцях проживання та масового скопичення людей.
У рамках підготовки до започаткування вищезгаданого проекту 23-24 листопада 2012 року на базі Донецького ДМСК проведені штабні навчання з місцевими органами виконавчої влади з питань поводження з радіоізотопними джерелами, над якими втрачено регулюючий контроль.

Під час навчань опрацьовувались питання організації забезпечення безпеки відпрацьованих або покинутих джерел, про які буде повідомляти населення та проведення громадської кампанії з метою ознайомлення населення з програмою «Амністія» та руйнування уявлення про те, що ці радіоактивні матеріали не мають цінності.
Діюча система вилучення покинутих ДІВ та РАВ (тільки в результаті випадкового виявлення або вилучення правоохоронними органами) не є ефективною. Така ситуація збільшує вірогідність виникнення радіаційних аварій або несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх можливого використання у терористичних актах.

Проведення заохочувальних заходів щодо добровільної здачі населенням покинутих ДІВ та РАВ не є ефективними у зв’язку з наявністю великих термінів покарання за незаконне поводження з РАВ та ДІВ, визначених у статях Кримінального Кодексу України, які є більш суворішими в порівнянні зі статтями, які визначають покарання за не законне зберігання зброї та боєприпасів. Крім того, зазначені статті не передбачають звільнення від відповідальності за добровільну здачу.

Внесення змін до статей Кримінального Кодексу України у сфері поводження з РАВ та ДІВ щодо звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної їх здачі суттєво покращить стан радіаційної безпеки, ліквідує загрозу розповсюдження цих радіоактивних матеріалів, зменшить їх негативний вплив на навколишнє середовище та населення, дасть можливість вилучити з регіонів радіоактивні відходи та перезахоронити їх на спеціалізованих підприємствах та зменшить рівень соціально напруги в регіонах, яка пов'язана з розташуванням у не визначених місцях небезпечних радіоактивних відходів.

У разі успішного завершення кампанії на території Донецької області, такі самі кампанії будуть проведені в інших областях України.

Враховуючи зазначене, Державним агентством ініційовано внесення змін до статей Кримінального Кодексу України у сфері поводження з РАВ та ДІВ стосовно забезпечення правових підстав для здійснення комплексу заходів щодо вилучення покинутих ДІВ та РАВ з незаконного обігу.

Проект Закону України розроблено Державним агентством України з управління зоною відчуження на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2013 № 26186/3/1-12. На початку липня 2013 року проект Закону було схвалено на засіданні Уряду та направлено на розгляд та затвердження до Верховної Ради України.

Метою законопроекту є встановлення належних правових підстав звільнення від кримінальної відпові дальності осіб, що добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в упаковці або виробі чи в іншому вигляді).

До уваги населення та відповідальних осіб підприємств!
При фактах виявлення радіоактивних матеріалів у першу чергу слід терміново інформувати:
- Радіологічний відділ Державної санітарно-епідеміологічної служби Донецької області МОЗ України (тел.. 062 - 335 39 25);
- Південно-Східну державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки ДІЯР України (062 - .385 84 46, 385 84 47).
Такі джерела після відповідної реєстрації і обстеження будуть прийняті на зберігання Державним спеціалізованим підприємством "Донецький ДСК" ДК "УкрДО "Радон" (тел.0622 – 52 75 77).

СТРІЧКА ОСТАННІХ НОВИН


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО