Заява про екологічні наслідки будівництва централізованного сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ

Четвер | 09.12.2013

1. Мета та обгрунтування необхідності будівництва ЦСВДІВ.

Скорочення обсягів РАВ та зосередження їх в одному строго контрольованому місці дозволить повністю виключити негативний вплив на навколишнє середовище та населення потенційного джерела забруднення, в результаті чого поліпшиться екологічна обстановка і знизиться соціальна напруженість в регіонах України, з яких відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) будуть вивозитися на комплекс виробництв.

Проект Будівництво централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел на комплексі виробництв Вектор виконаний на підставі Завдання на проектування та вимог Технічного завдання на розробку проекту в рамках Контракту від 05.08.08р. та додаткової угоди № 1 від 26.03.09р. до даного контракту. Фінансування проектних робіт ведеться за рахунок коштів донорської технічної допомоги, виділених Міністерством Бізнесу, підприємництва та регуляторної Реформ Великобританії. Проектоване підприємство використовує вже створену інфраструктуру пускового комплексу Вектор, інженерних мереж і комунікацій, фізичного захисту та систем радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища.

2. Вплив на довкілля і очікувані наслідки при експлуатації проектного об'єкта в нормальних та аварійних умовах.

Залежно від видів впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище можливо виділити :
- Використання природних ресурсів (вплив забезпечення потреб функціонування на стан навколишнього середовища);
- Радіаційне і Нерадіаційні вплив при будівництві;
- Радіаційний вплив в процесі експлуатації (викиди в процесі експлуатації сховища та облік накопичення радіоактивних відходів);
- Радіаційний вплив при знятті сховища з експлуатації ;
- Радіаційний вплив в результаті виникнення можливих аварійних ситуацій (вплив критичних подій).

3. Перелік передбачених заходів, які забезпечують експлуатацію проектного об'єкта відповідно до природоохоронних норм.

Технологічна схема по поводженню з ВДІВ у процесі експлуатації сховища передбачає проведення комплексу робіт , метою яких є виключення негативного впливу планованих робіт на навколишнє середовище. Для захисту навколишнього середовища , персоналу і населення при поводженні з ВДІВ передбачені такі основні заходи:
- Витяг ВДІВ в захисних боксах і блоках гарячої камери , конструкція яких призначені для виключення розсіювання радіонуклідів;
- Система вентиляції та очищення повітря за допомогою фільтрів, що виключають викиди з боксу, гарячої камери, експрес-лабораторії та приміщення дезактивації у вентиляційну систему;
- Переміщення, перевантаження та зберігання ВДІВ здійснюється в герметичних контейнерах;
- Приямки ділянок зберігання контейнерів з джерелами обладнуються монолітним залізобетоном , стіни і днище приямків в місцях зіткнення з грунтом покриті бітумом і ізольовані плівкою Карбофол
- Приямок для контейнерів з нейтронними джерелами футерують поліетиленовими екрануючими блоками (5% бор) ;
- Зберігання джерел гамма- випромінювання в захисних склянках або металізація їх з поверхневим забрудненням понад норми;
- Дворівневий принцип забезпечення фізичного захисту та доступу;
- Дезактивація обладнання, побутових приміщень і спецодягу;
- Організація оперативного зв'язку з персоналом;
- Дозиметричний контроль ;
- Застосування ЗІЗ і ЗІЗОД.

У штатному режимі на всіх стадіях технологічного процесу поводження з ВДІВ практично виключається безпосередній контакт персоналу з радіоактивними речовинами , а також шкідливий вплив на навколишнє середовище. Всі робочі місця обладнуються контрольними радіометричними і дозиметрическими приладами, з системами аварійної ( порогової ) сигналізації. Проектом не передбачається скидання шкідливих речовин у навколишнє середовище. Для захисту гідросфери проектом передбачено проведення контролю забруднення стічних вод. Об'ємна активність цих стоків контролюється шляхом відбору проб. У проекті не передбачаються процеси, що супроводжуються радіоактивними газоаерозольних викидами.

4. Зобов'язання експлуатуючої організації (ЗАМОВНИКА) щодо забезпечення експлуатації проектованого ЦСВДІВ відповідно до вимог законодавчих та нормативно-технічних документів, регулюючих екологічно безпечним.

Експлуатуюча організація проектованого ЦСВДІВ - Державне спеціалізоване підприємство "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Організація забезпечить безпечну експлуатацію комплексу відповідно до діючих в Україні нормативними та законодавчими документами, інструкціями з експлуатації, технологічним регламентом. Організація забезпечить відповідну структуру управління, функціонування комплексу, кваліфікацію персоналу. Організація забезпечить неперевищення допустимих і проектних рівнів радіоекологічного впливу на навколишнє природне середовище. У разі порушення умов нормальної експлуатації ДСП "ЦППРВ" несе повну відповідальність за наслідки.

Замовник проекту - ДК "УкрДО "Радон"
Генеральний проектувальник - ДП "НТЦ КПРВ"

СТРІЧКА ОСТАННІХ НОВИН


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО