ДП "НТЦ КПРВ"

Державне підприємство “Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання” (ДП "НТЦ КПРВ") було засновано в системі Мінчорнобиля (з 1996 р. – у складі МНС України) після розпаду СРСР в 1992 р. на базі Української філії інституту ВНДПІ промтехнології Мінатоменергопрому. У його активі – обстеження та нормалізація радіаційної обстановки уранових та торієвих рудників, хвостосховищ ГМЗ, вивчення міграції продуктивних розчинів у надрах на ділянках підземного вилуговування урану, виконання комплексу робіт з рекультивації земель, порушених веденням гірничих робіт з добування уранових руд, об`єкти соцкультпобуту, промислові будови та споруди, а також унікальні роботи по закриттю водоймища 9 (озеро “Карачай”) на комбінаті “Маяк”, сховищ радіоактивних відходів Б-1 та Б-2 на Сибірському хімічному комбінаті.

Предметом діяльності ДП “НТЦ КПРВ” є організація та проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних та впроваджувальних робіт у рамках Державних програм ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженої законом України від 17 вересня 2008 року № 516-VI, а саме:

1. Проектування цивільних і промислових об'єктів;

2. Проектування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (РАВ), токсичними та високотоксичними відходами;

3. Проектування інженерних мереж і систем;

4. Розробка конструкторської документації на нове технологічне нестандартизоване обладнання, в т.ч. використовувані в галузі поводження з РАВ та токсичними відходами;

5. Контейнеризація процесів поводження з РАВ та токсичними відходами;

6. Підготовка програмних і нормативних документів, в т.ч. галузевого та державного значення;

7. Наукові дослідження та підготовка технічних пропозицій і рекомендацій щодо поводження з радіоактивними, токсичними та іншими небезпечними відходами;

8. Розробка і випробування нових технологій з поводження з РАВ, токсичними та високотоксичними відходами та технічних засобів їх реалізації;

9. Проведення геофізичних робіт:

- Визначення зон підвищеної фільтрації води в гідротехнічних спорудах методом природного електричного поля;
- Картування неоднорідностей будови тіла гідротехнічних споруд методом вертикального електрозондірованія;
- Визначення загальної мінералізації грунтових вод електророзвідувальних методами;
- Визначення коефіцієнта запасу стійкості укосів і підстави гідротехнічних споруд;
- Гіпсометрія донних відкладень у водоймах, хвостосховищах і т.п. (заміри глибин, визначення обсягів води і шламів);
- Картування потужності і літологічного складу розкриву на відкритих гірничих виробках за даними вертикального електрозондірованія.
10. Проведення радіометричних робіт:

- Радіометричне обстеження забруднених територій або пунктів зберігання (тимчасового складування) радіоактивних відходів альфа- , бета-і гамма- зйомки;
- Відбір та аналіз проб води та грунту на предмет вмісту радіонуклідів;
- Обстеження житлових будинків і промислових територій на предмет забруднення радіонуклідами.
11. Проведення топографо-геодезичних робіт (топографічні зйомки для проектування і прив'язки об'єктів):

- гідротехнічних споруд (дамб, гребель) і ставків;
- авто і залізниць;
- газопроводів та інших мереж;
- будівель і споруд; водонапірних веж , силосних ям;
- систем зрошення;
- кадастрові зйомки;
- визначення обсягів кар'єрів або інших виїмок і насипів;
- винесення в натуру різних проектів;
- геодезичне забезпечення будівництва житлових і промислових будівель (споруд);
- організація спостережень за деформаційними процесами (зсуви, крени, зсуви, кручення і т.п. ) будівель, споруд, веж, труб, земляних дамб і т.п. .
12. Радіаційне обстеження та складання радіологічних карт на забруднені території, проведення прогнозних екологічних розрахунків на підставі обстежень;

13. Обстеження сховищ техногенних відходів;

14. Оцінка радіаційної обстановки в зоні відчуження ЧАЕС, в шахтах, на рудниках, спорудах промислових підприємств, об'єктах соцкультпобуту та житла, розробка заходів та технічних рішень щодо її нормалізації;

15. Дослідження радіаційного впливу радону, що виділяється з поверхні грунту та будівельних матеріалів, розробка і впровадження протирадонового заходів у приміщеннях промислових споруд та житлових будинків;

16. Оцінка впливу поховань РАВ у зоні відчуження ЧАЕС, промислових об'єктів і відходів техногенного характеру на навколишнє середовище;

17. Розробка систем моніторингу середовищ з радіоактивними та іншими небезпечними матеріалами;

18. Прогнозні розрахунки міграції радіонуклідів, токсичних елементів із хвостосховищ, сховищ твердих і рідких шкідливих речовин і т.д. і забруднення в цих районах підземних вод, водозаборів і водойм на основі моделювання;

19. Проектування мереж спостережних свердловин для контролю стану підземних і поверхневих вод;

20. Разглинизація і підвищення дебіту водозабірних свердловин методом пневмообработкі;

21. Визначення міграційних властивостей радіонуклідів у різних грунтах;

22. Проведення інжинірингових робіт у будівництві


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО