ДВНЗ УРУЦ

Український радіологічний учбовий центр (УРУЦ) створений спільним наказом Міністерства в справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки № 170/1/188 від 9 листопада 1993 року.

Метою створення УРУЦ було здійснення підвищення кваліфікації фахівців, працюючих в галузі радіоекології, радіометрії, радіаційної та ядерної безпеки, поводження з джерелами іонізуючих випромінювань в тому числі з радіоактивними відходами.Розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 вересня 2011 року № 878-р УРУЦ було передано до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Наказом Державного агентства України з управління зоною відчуження від 23 листопада 2012 року № 173 УРУЦ було введено до складу Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон», як юридичну особу. Головними завданнями центру визначено задоволення потреб підприємств та організацій незалежно від форм власності, міністерств та відомств в якісному підвищенні кваліфікації, перепідготовці та цільовій підготовці керівних працівників і спеціалістів з питань радіаційної та ядерної безпеки, поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, радіометрії, радіоекології, яке проводиться у відповідності з вимогами законодавства України. Згідно Розпорядженню Кабінету Міністрів №156-р від 16 березня 1992 року, та наказів МНС України «Про проведення чергової атестації фахівців з радіометрії та радіоекології» № 378 від 2 жовтня 2003 року та № 843 від 19 листопада 2008 року Український радіологічний учбовий центр на протязі 20 років проводить підвищення кваліфікації та атестацію фахівців, які залучаються для проведення робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та дезактивації територій, а також здійснюють радіаційний контроль навколишнього середовища, сировини та продукції. Державною інспекцією ядерного регулювання Українському радіологічному учбовому центру доручено підвищувати кваліфікацію та проводити перевірку знань (атестацію) фахівців-ліцензіатів, які працюють в галузі поводження з джерелами іонізуючих випромінювань.


ПОСИЛАННЯСПІВРОБІТНИЦТВО