Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Як подати запит на публічну інформацію

Надання публічної інформації Державним спеціалізованим підприємством  «Об’єднання «Радон» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч.1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Як подати запит
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
1. Публічна інформація розміщується на веб-сайті ДСП «Об’єднання «Радон»: www.radon.net.ua
2. Запит може бути подано:
на поштову адресу: 03083, м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 50 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
на електронні адреси: zpt@radon.net.ua та radon@radon.net.ua
телефаксом: (044) 525-48-35; (044) 525-27-67.
3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до
канцелярії, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон», за адресою: 03083, м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 50.
Форми запитів можна отримати на ДСП «Об’єднання «Радон» за адресою: вул. Пирогівський шлях, 50. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є ДСП «Об’єднання «Радон» приймаються в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку.
Запит на інформацію подається у довільній формі.
Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні громадянам або яка розміщується на офіційному веб-сайті ДСП «Об’єднання «Радон».
Запит на інформацію повинен містити:
— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Якщо з поважних причин ( інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на публічну інформацію, його має оформити працівник канцелярії, обов’язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
Інформація на запит надається безоплатно.
У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, запитувач забов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Можливі причини для відмови
— якщо ДСП «Об’єднання «Радон» не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; -інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
— запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
— не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Як оскаржити рішення або бездіяльність розпорядника інформації
Згідно з Законом, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.