Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Інформація про стан радіаційної безпеки в умовно «брудних» зонах пунктів зберігання радіоактивних відходів міжобласних філій та центрального виробничого майданчика ДСП «Об’єднання «Радон»

Радіаційна обстановка в умовно «брудних» зонах ПЗРВ контролюється за допомогою інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу «Нувія» та переносними приладами радіаційного контролю прямими і непрямими методами відповідно до Програми «Радіаційно – дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища ДСП «Об’єднання «Радон», а також додатково, за необхідності.

Показники потужності дози гамма-випромінювання знаходяться у діапазоні від 0,09 до 0,20 мкЗв/год, об’ємної альфа – активності ˂0,05 Бк/м3, об’ємної бета – активності ˂ 0,5 Бк/м3. Локальних точок з перевищенням фонових значень не виявлено.

Дані значення не перевищують рівнів, які фіксувалися до початку бойових дій.

Виходу радіонуклідів зі сховищ РАВ у довкілля не відбувається.

Стан радіаційної безпеки на Дніпровській, Львівській, Одеській, Харківській міжобласних філіях та центральному виробничому майданчику задовільний та контрольований.

Щоденно інформація про стан радіаційної безпеки в умовно «брудних» зонах пунктів зберігання радіоактивних відходів міжобласних філій та центрального виробничого майданчика ДСП «Об’єднання «Радон» надається до Держатомрегулювання, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ).

Держатомрегулювання зведену інформацію про стан радіаційної безпеки на об’єктах ДСП «Об’єднання «Радон» подає до МАГАТЕ.

При цьому, інформація про стан радіаційної безпеки на об’єктах ДСП «Об’єднання «Радон» розміщується на сайті НКРЗУ.

Посилання http://nkrzu.gov.ua/

Заступник директора з виробничих питань — Ірина ПОЛЯКОВА

Інші

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram