Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Міжнародне співробітництво

В умовах складного бюджетного фінансування робіт по поводженню з РАВ Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон» постійно веде активну роботу по залученню коштів від країн та організацій-донорів для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги яка надається на безвідплатній і безповоротній основі країнами-донорами і міжнародними організаціями Співпраця в цьому напрямку здійснюється з 4 країнами (США, Великобританія, ФРН, Франція), Європейським Союзом(далі- ЄС), НАТО, МАГАТЕ, ініціативою країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення».
Проекти міжнародної технічної допомоги спрямовані на підтримку розвитку системи поводження з РАВ та відпрацьованими ДІВ, попередження придбання, перевезення або застосування у терористичних цілях ядерних матеріалів і радіоактивних речовин та створення в Україні системи поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання в Україні, основним елементом якої стане Централізоване сховище для довгострокового зберігання ДІВ, яке збудоване у 2015р. і обладнання якого проходить випробування. Будівництво сховища профінансоване за рахунок технічної допомоги Уряду Великої Британії в рамках ініціативи країн Великої Вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» з наданням додаткового фінансування з боку Європейського Союзу.
Одним із самих важливих напрямів співробітництва України з ЄС є безпечне поводження з радіоактивними відходами. На сьогодні Європейська Коміссія (далі- ЄК) є самим великим донором міжнародної технічної допомоги у цій сфері. Допомога ЄК направлена на створення сучасної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами (контейнери, сховища, установки з переробки РАВ) та підтримку в інституційному розвитку операторів і органу державного управління у сфері поводження з РАВ.