Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Перевезення Радіоактивних Матеріалів

Перевезення радіоактивних матеріалів – це діяльність, пов’язана з підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів (далі РМ) і упаковок.
До РМ відносяться: джерела іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ), ядерні матеріали та радіоактивні відходи (далі – РАВ).
Перевезення РМ являється окремим видом діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню. Всі міжобласні філії ДСП «Об’єднання «Радон» (далі – Філії) мають ліцензію на зазначений вид діяльності та виконують перевезення РМ в «закріплених» за ними зонах обслуговування.
Філії виконують перевезення:
— РАВ та ядерних матеріалів, що містяться в РАВ – від підприємства-виробника РАВ до Пункту зберігання РАВ;
— ДІВ – на замовлення підприємств, які провадять діяльність з використання ДІВ, але не мають ліцензію на виконання перевезень РМ.
Фахівці міжобласних філій при необхідності в обов’язковому порядку надають замовнику перевезення РМ консультативну допомогу з підготовки партій РМ та, на договірних засадах, можуть виконувати роботи з підготовки партій РМ до перевезення.
Всі транспортні документи на спецавтомобіль та вантаж оформляються Філією, якщо не передбачено інше.
Так як перевезення РМ здійснюються автошляхами загального користування, необхідним є забезпечення таких умов при перевезенні, які б унеможливлювали вплив шкідливих факторів, притаманних РМ, на персонал, населення та довкілля. Для чого при перевезенні:
— використовуються сертифіковані транспортні пакувальні комплекти відповідних типів, в залежності від категорії РМ, що належать Філіям;
— виконуються вимоги нормативних та дозвільних документів;
— здійснюється постійний дозиметричний контроль, який забезпечує супроводжуюча вантаж особа (представник Філії);
— до виконання перевезень допускається спеціально навчений персонал;
— використовується спеціально обладнаний автотранспорт;
— передбачаються заходи на випадок дорожньо-транспортних подій;
— вживаються заходи для запобігання можливих радіаційних аварій;
— в разі, коли радіаційна аварія відбулась вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації її наслідків.
Для забезпечення фізичного захисту РМ при перевезенні:
— обмежується доступ до інформації про перевезення;
— супроводжуюча особа забезпечуються засобами зв’язку;
— зводиться до мінімуму загальний час перевезення;
— забезпечується фізичний захист вантажу відповідно до категорії РМ;
— транспортування упаковок виконується всередині закритих і замкнутих автотранспортних засобів або контейнерів;
— виконується замикання або опломбування упаковок з РМ.
Основними нормативно-правовими актами, відповідно до яких Філії здійснюють діяльність з перевезення РМ, є:
— Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»;
— Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
— Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії» від 26.04.2003 №625;
— Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені наказом Держатомрегулювання наказ від 30.08.2006 № 132.