Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Напрями діяльності

Предметом діяльності Підприємства є: — Усі види діяльності у сфері поводження з РАВ, у тому числ відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання (далі — ВДІВ), ЯМ (включаючи діяльність, пов’язану з закриттям сховища), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання РАВ та інші види діяльності на які отримані відповідні ліцензії та дозвільні документи. — Обробка білизни, одягу і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами. — Радіометричні, дозиметричні, спектрометричні, радіоекологічні обстеження та дезактивація будівель, споруд і територій. — Радіаційний моніторинг. — Радіаційний контроль сировини і матеріалів. — Проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу. — Ліквідація радіаційних аварій та аварійних ситуацій на території України та за її межами. — Надання консультаційно-методичної допомоги в усуненні аварійних ситуацій і ліквідації наслідків радіаційних аварій на підприємствах, установах і організаціях, на території України та за її межами. —  Забезпечення реалізації положень, завдань та заходів державних програм у сфері поводження з РАВ за розділами, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління, у межах повноважень Підприємства. —  Організація системи фізичного захисту РМ, охорона об’єктів, призначених для поводження з РАВ у межах повноважень Підприємства. — Виконання заходів, робіт та надання послуг при поводженні з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, відповідно наявних дозвільних документів. —  Впровадження у виробництво нових технологій у сфері поводження з РАВ, у тому числі дезактивації радіоактивно-забруднених матеріалів і виробів. —  Проведення техніко-економічних розрахунків та техніко-економічного обґрунтування рішень у сфері поводження з РАВ та іншими РМ. — Роботи з розробки документів, які обґрунтовують рівні впливу фізичних та біологічних факторів на довкілля, обсяги викидів радіоактивних речовин в атмосферне повітря, скидів радіоактивних речовин у водні об’єкти, утворення та розміщення РАВ для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності. — Виступає замовником або виконавцем проектних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері поводження з РАВ, радіаційної безпеки, радіоекології, радіаційних технологій та охорони довкілля. —  Надання послуг юридичним та фізичним особам щодо дозиметричних, радіометричних та спектрометричних вимірювань та досліджень. — Технічне обслуговування, експлуатація, зняття з експлуатації (закриття) сховищ РАВ та ВДІВ, підготовка відповідних документів для розгляду питання у контролюючих органів щодо звільнення від регулюючого контролю РАВ. — Ведення Державного реєстру радіоактивних відходів та Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів. — Регламентне обслуговування радіометричної та дозиметричної апаратури, що знаходиться в експлуатації та на консервації. — Перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. —  Здійснення контролю за експлуатацією, технічним станом та радіаційною обстановкою (моніторинг) пунктів зберігання РАВ, пунктів спеціальної обробки автотранспорту та спеціальної обробки людей. — Забезпечення розробки, впровадження та контролю за реалізацією заходів щодо екологічно безпечного поводження з РАВ у місцях їх утворення та тимчасового зберігання за окремими договорами. —  Проведення досліджень робочого середовища і трудових процесів з метою атестації робочих місць при виконанні робіт у сфері радіаційної та ядерної безпеки. — Розробка довгострокових прогнозів, перспективних, поточних планів економічного та соціального розвитку, програм технічного переоснащення Підприємства. — Проведення науково — дослідних та дослідно коне І рук і Орських робіт у сфері поводження з РАВ та інших РМ, охорони довкілля і людини. — Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ та радіоактивними матеріалами. —  Проведення робіт з ДІВ згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174. — Забезпечення виконання заходів з охорони праці, радіаційної безпеки та цивільного захисту. —  Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. —  Надання в оренду майна. —  Надання інженерно-консультаційних послуг. — Збирання, дезактивація металовмігцуючого обладнання і металобрухту. — Діяльність з вилучення РАВ з пунктів зберігання відходів дезактивації (ПЗВД) та санітарної обробки транспорту (ПуСО), які утворилися після аварії на ЧАЕС.