Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Основні завдання

Основними завданнями Підприємства є:
забезпечення збирання та тимчасове зберігання радіоактивних матеріалів (далі — РМ) і зведення до мінімуму ймовірності негативного впливу РМ, що тимчасово зберігаються на Підприємстві, на довкілля та персонал;
забезпечення фізичного захисту ЯМ, РАВ, Інших джерел іонізуючого випромінювання, що тимчасово зберігаються на Підприємстві;
підвищення ефективності діяльності Підприємства, включаючи забезпечення радіаційної безпеки під час проведення робіт;
розроблення норм, правил, регламентів та інших документів, необхідних для здійснення поводження з радіоактивними матеріалами (далі — РМ);
забезпечення роботи державної системи обліку РАВ;
міжнародне співробітництво в межах своїх повноважень у сфері поводження з РМ.