Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Повноваження

— Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до державних програм, галузевих і науково-технічних програм та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
— Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів, матеріально-технічне забезпечення виробництва або делегувати права замовника іншим спеціалізованим організаціям та підприємствам.
— Самостійно, крім випадків, визначених законодавством, без погодження з Уповноваженим органом управління, укладати договори та угоди з юридичними та фізичними особами, а за погодженням з Уповноваженим органом управління — з іноземними та міжнародними організаціями.
— Набувати майнові права та особисті немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем, чи третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах, чи судах іншої юрисдикції.
— Визначати свою організаційну структуру та штатний розпис за погодженням з Уповноваженим органом управління.
— Надавати послуги та виконувати роботи, реалізовувати свою продукцію та залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, — за фіксованими державними цінами.
— Придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства.
— Обирати предмет договору, визначати зобов’язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству.
— Підприємство може займатися господарською діяльністю в межах повноважень, що не суперечить законодавству та сприяє реалізації основних напрямків його діяльності.
— Здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів та інших цінностей у підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності), а також у фізичних осіб.
— Здійснювати функції замовника на будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів Підприємства та розробку проектної документації у сфері поводження з РАВ, ЯМ.
— Звертатись до Уповноваженого органу управління зпропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових та методичних документів у сфері поводження з РАВ та інших актів, що регулюють питання здійснення діяльності Підприємства, передбаченої цим Статутом.
— Здавати в оренду будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, що належать Підприємству на праві господарського відання (крім цілісних майнових комплексів), підприємствам, організаціям та установам, а також фізичним особам за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, встановленому законодавством.
— Надавати інформаційно-методичну та консультативну допомогу у сфері поводження з РАВ, ресурсне супроводження та інформаційно- аналітичну підтримку підприємствам, установам і організаціям щодо попередження, усунення аварійних ситуацій і ліквідації наслідків радіаційних аварій.
— Вимагати від Філій подання звіту про їх діяльність в установлений термін та за установленою формою.