Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Харківська міжобласна філія

Адреса:
Контактний телефон: (057) 293 60 33

E-mail: kharkiv_mf@radon.net.ua

Керівництво

Головний інженер – Пірлик Володимир Петрович

Підрозділи

  • Провідний економіст
  • Провідний інженер з охорони праці
  • Канцелярія
  • Виробничо-технічний відділ
  • Регіональний центр обліку радіоактивних відходів
  • Відділ радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища
  • Пункт зберігання радіоактивних відходів
  • Гараж
  • Відділ фізичного захисту

Харківська міжобласна філія була створена в результаті реорганізації Державного спеціалізованого підприємства «Харківський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (далі — ДСП «Харківський ДМСК», ХДМСК) шляхом його приєднання до ДСП «Об’єднання «Радон».

ДСП «Харківський ДМСК» створений на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР № 1107-60 від 09 липня 1960 року та рішення Виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих № 577-37 від 17 вересня 1960 року з метою забезпечення збирання, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, дезактивації спецодягу і засобів індивідуального захисту, забрудненого радіоактивними речовинами.

У 1962 році Рада Міністрів УРСР затвердила перелік пунктів захоронення та районів обслуговування Харківського спецкомбінату. В зону обслуговування були включені Харківська, Сумська та Полтавські області.

Головним завданням філії є провадження діяльності з поводження з радіоактивними відходами, що не відносяться до ядерно-паливного циклу, включаючи збирання, попередню обробку, сортування, кондиціонування, тимчасове зберігання, перевезення, дезактивацію спеціального і цивільного одягу, забрудненого радіонуклідами, а також ліквідацію радіаційних аварій на підприємствах зони обслуговування.

Для здійснення необхідного контролю за радіаційною обстановкою на пунктах зберігання радіоактивних відходів (ПЗРВ) і прилеглих територіях встановлена санітарно-захисна зона радіусом 1 км та зона спостереження радіусом 5 км.

З 1995 року виробнича діяльність на ПЗРВ здійснюється за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ та виконуються підготовчі роботи для перевезенням їх у сховища комплексу виробництв ДСП КВ «Вектор» зони відчуження. Транспортування РАВ та відпрацьованих ДІВ проводиться в спеціальних машинах та в спецавтомобілях. Для виконання цих завдань філія має відповідні дозвільні документи регулюючих органів України.