Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Участь працівників ДСП «Об’єднання «Радон» в роботах з вилучення та перевезення частини установки, що містить джерело швидких нейтронів ИБН-108

Під егідою Державної інспекції ядерного регулювання України та Державного агентства України з управління зоною відчуження, на виконання «Програми вилучення частини установки для експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів», вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 р. № 813 «Про порядок взаємодії органів виконавчої влади і причетних юридичних осіб у випадку виявлення джерел іонізуючого випромінювання, що знаходяться в незаконному обігу» та відповідних наказів Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон» 07.07.2021 до повного виконання робіт з вилучення та перевезення установки, що містить джерело швидких нейтронів ИБН-108, яка знаходиться на території Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 34) було залучено членів аварійних бригад центрального виробничого майданчика та Одеської міжобласної філії Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон»: Овраменко С.В., Гая О.Я., Мельника А.А., Дмитрієва І.Г., Фурмана Л.А., Єфремову М.І., Безпалька Ю.М., Бернацького В.Г., Кунца Я.Е., Поліщука В.П., Сагача М.В., Коваліва О.Д., Колосова О.В.

Робота по вилученню частини установки була проведена в присутності та під контролем керівництва Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон» директора Андрія Євгеновича Толпіка, заступника директора з поводження з радіоактивними відходами та радіаційної безпеки Юлії Миколаївни Гонтар, заступника директора з економіки Рубена Петровича Романова, заступника директора з координації філій та стратегічного розвитку підприємства Олександра Станіславовича Лебедєва, заступника директора з фізичного, цивільного захисту та охорони праці Юрія Олексійовича Жучінського та головного інженера Романа Васильовича Дьоміна, а також працівників управління поводження з РАВ: Полякової І.О., Сємкова Г.В., Стратілата Д.П.

В процесі проведення робіт члени аварійної бригади дотримувались положень «Програми вилучення частини установки для експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів» та постійно надавали керівництву підприємства інформацію про поточний стан робіт.

Весь комплекс робіт проводився із застосуванням основних та додаткових засобів індивідуального захисту персоналу, інженерно-технічних засобів протирадіаційного захисту, під постійним оперативним та індивідуальним дозиметричним контролем з урахуванням дозових навантажень гама-та нейтронного випромінювання та розрахунком часу перебування з метою не перевищення дозволених доз.

Після виконання робіт з вилучення установки, що містить джерело швидких нейтронів, було здійснено її розміщення у відповідному пакувальному комплекті, завантажено до спеціалізованого транспортного засобу та перевезено до Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання Комплексу виробництва «Вектор» Державного спеціалізованого підприємства «Центральний пункт поводження з радіоактивними відходами» з дотриманням вимог дозвільних документів.

Був проведений радіаційно-дозиметричний контроль приміщень, персоналу, засобів та приладів, задіяних в процесі виконання робіт, складений протокол радіаційного обстеження та оформлений звіт про виконані роботи з вилучення та перевезення установки, що містить джерело швидких нейтронів.

На початку 2017 року директором Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України (ІГМР), академіком НАН України, доктором геологічних наук, професором Пономаренком Олександром Миколайовичем, було заплановано створення при інституті нової лабораторії. Її розміщення планувалося організувати у підвальному приміщенні, де раніше виконувалися роботи науковцями Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України (ІГНС) під керівництвом академіка Саботовича  Емлена Володимировича.

Оскільки дані приміщення числилися за ІГНС, було прийняте рішення про необхідність проведення радіаційного обстеження. Під час проведення обстеження, під керівництвом головного інженера ІГМР Лисяного Миколи Миколайовича, за допомогою геологорозвідувального приладу СРП-68-01 виявлено підвищені значення потужності дози гамма-випромінювання.

Після довготоривалих перемов керівництва та спеціалістів ІГМР з адміністрацією ІГНС з метою одержання будь-якої інформації та обстеження приміщень їх спеціалістами, не було встановленої жодної інформації. Після чого керівництво ІГМР звернулося до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу КДМА та 21.02.2018 до ДСП «Київський ДМСК» ДК «Укр ДО «Радон» (нині – ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон») надійшла факсограма про виявлення підвищених значень потужності еквівалентної дози гамма – випромінювання у підвальному приміщенні ІГМР.

Відповідно до акту обстеження від 23.02.2018 комісією у складі представників КМДА, контролюючих та правоохоронних органів, ДСНС, ДСП «Київський ДМСК» та ІГМР встановлено, що в колодязі підвального приміщення знаходиться нейтронне джерело іонізуючого випромінювання.

Відповідно до наданої заступником директора ІГМР Степанюком Леонідом Михайловичем інформації, відомо, що у середині 70-х років у ІГМР виконувалися роботи з використанням розробленої та виготовленої власноруч установки для експресного та інструментального нейтронно – активаційного аналізу із застосуванням потужного плутоній-берилієвого джерела (Pu-Be) джерела швидких нейтронів типу ИБН-108.

Експерименти на даній установці тривали до середини 1986 року, після чого основна увага науковців усього світу була прикута до подій, що відбулися у квітні 1986 року на Чорнобильській АЕС. Поступово, установку перестали експлуатувати, науковці змінили місце роботи, приміщення залишались приналежними до ІГНС. У 90-х роках відбулося остаточне розділення інститутів ІГМР та ІГНС, після чого власником приміщення, де знаходилася установка для експресного та інструментального нейтронно – активаційного аналізу з джерелом ИБН-108, став ІГМР.

Будь-яка інформація, щодо конструкції установки, розміщення джерела в установці, технології демонтажу або вилучення відсутня.

У довідниках та наданій документації інформація щодо розмірів, активності, кількості плутонію і берилію, а також ПЕД нейтронного джерела відсутня.

Спеціалістами ЦВМ (в тому числі аварійною бригадою) попередньо було проведено обстеження місця виявлення ИБН-108 у підвальному приміщенні ІГМР (м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 37). За результатами досліджень та аналізу інформаційних даних було розроблено та погоджено з Держатомрегулювання «Програму вилучення установки для експресного та інструментального нейтронно – активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів» (лист від 11.12.2019 № 13-38/14589-14126).

В рамках виконання вищезазначених робіт було виготовлено пакувальний комплект ПК-Н108, що складається з нейтронного контейнеру КН-1 та захисного контейнеру ЗК-1, проведено заводські випробування пакувального комплекту на заводі – виробнику (ТОВ «Завод технологічного обладнання» м. Кіровоград) та перевірку захисних властивостей пакувального комплекту на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

До проведення випробувань з перевірки радіаційно — захисних властивостей пакувального комплекту ПК-Н108 було залучено спеціалістів та експертів ДНТЦ ЯРБ, ІЯД НАНУ та ДСП «Об’єднання «Радон». Випробування проводились у відповідності до розробленої спеціалістами ДСП «Об’єднання «Радон» Програми випробувань захисних властивостей пакувального комплекту для перевезення та тимчасового зберігання частини установки експресного та інструментального нейтронно – активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів, які будуть проводитись на території Інституту ядерних досліджень НАН України», затвердженої в установленому порядку та погоджено листом Держатомрегулювання від 28.12.2019 № 13-41/01/15356-14126.

Окрім пакувального комплекту ПК-Н108 було виготовлено додаткове допоміжне обладнання, аварійна бригада провела ряд тренувань з підготовки до вилучення джерела та завантаження його у спецавтотранспорт.

22.03.2021 до Держатомрегулювання була надана заява та відповідний пакет документів на отримання Сертифікату на спеціальні умови перевезення радіоактивних матеріалів. Зазначені документи пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки (висновок державної експертизу ядерної та радіаційної безпеки від 24.06.2021).

Спеціалістами і науковцями управління поводження з радіоактивними відходами  ДСП «Об’єднання «Радон» Поляковою Іриною Олександрівною та Стратілатом Дмитром Петровичем було проведено наукові дослідження та встановлено геометричні розміри джерела, місце розташування ИБН-108 в установці та розраховано кількість плутонію.

Перевезення джерела швидких нейтронів в пакувальному комплекті ПК-108Н виконується відповідно до вимог Сертифікату на спеціальні умови перевезення радіоактивних матеріалів UA/127/X (Rev.0), виданого Держатомрегулювання 06.07.2021, терміном дії до 31.08.2021, з дотриманням заходів із забезпечення радіаційної безпеки та за фізичного захисту.

Передача пакувального комплекту з розміщеною в ньому установкою, що містить джерело швидких нейтронів ИБН-108 до ДСП «ЦППРВ» буде здійснюватися у відповідності до «Технічного рішення про приймання на тимчасове зберігання до Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінення Комплексу виробництв «Вектор» частини установка для експресного та інструментального нейтронно – активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів», погодженого Держатомрегулювання.

Фото

Інщі

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram