ГоловнаПоводження з РАВЛіквідація радіаційних аварій

Ліквідація радіаційних аварій

На сьогодні в Україні немає спеціалізованого підрозділу з ліквідації радіаційних аварій та незаконного обігу ДІВ. До виконання цих робіт залучаються фахівці відділу радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон» у складі створених на міжобласних філіях аварійних бригад.

За кожною міжобласною філією ДСП «Об’єднання «Радон» на території України закріплена зона обслуговування, а саме:

 • Центральний виробничий майданчик обслуговує: Київську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.
 • Дніпровська міжобласна філія обслуговує: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську та Луганську області.
 • Львівська міжобласна філія обслуговує: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Ровенську, Тернопільську та Чернівецьку області.
 • Одеська міжобласна філія обслуговує: Одеську, Миколаївську, Херсонську області та АР Крим.
 • Харківська міжобласна філія обслуговує: Харківську, Полтавську та Сумську області.

Радіаційна аварія – подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки.

Під визначення радіаційної аварії підпадає широкий спектр таких подій, як крадіжки чи втрати поодиноких закритих джерел гамма-випромінювання, неконтрольовані розгерметизації джерел, що містять гамма-, бета- і альфа-випромінюючі, включаючи радіонуклідні нейтронні джерела.

Усі радіаційні аварії поділяються на дві групи:

1) аварії, які не супроводжуються радіоактивним забрудненням виробничих приміщень, проммайданчику об’єкту та навколишнього середовища. У результаті аварії першої групи втрата регулюючого контролю над джерелом може супроводжуватися додатковим зовнішнім рентгенівським, гамма-, бета- і нейтронним опроміненням людини.

2) аварії, внаслідок яких відбувається радіоактивне забруднення середовища виробничої діяльності і проживання людей.

До аварій другої групи належать:

 • аварії на об’єктах, де проводяться роботи з радіоактивними речовинами у відкритому виді, які супроводжуються локальним радіоактивним забрудненням об’єктів виробничого середовища;
 • аварії, пов’язані з радіоактивним забрудненням виробничого та навколишнього середовища, викликані проникненням у них радіоактивних речовин внаслідок розгерметизації закритих джерел гамма-, бета- і альфа-випромінювання;
 • радіаційні аварії на об’єктах ядерно-енергетичного циклу, експериментальних ядерних реакторах і критичних збірках, а також на складах радіоактивних речовин і на пунктах поховання радіоактивних відходів, де можливі аварійні газоаерозольні викиди та/або рідинні скиди радіонуклідів в навколишнє середовище.

Масштаб радіаційної аварії визначається розміром територій, а також чисельністю персоналу і населення, які втягнені до неї. За своїм масштабом радіаційні аварії поділяються на два великих класи: промислові і комунальні.

До класу промислових відносяться такі радіаційні аварії, наслідки яких не поширюються за межі територій виробничих приміщень і проммайданчика об’єкту, а аварійне опромінювання може отримувати лише персонал.

До класу комунальних відносяться радіаційні аварії, наслідки яких не обмежуються приміщеннями об’єкту і його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення. Останнє стає, таким чином, об’єктом реального чи потенційного аварійного опромінювання.

За масштабом комунальні радіаційні аварії більш детально поділяються на:

 • локальні, якщо в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти тисяч чоловік;
 • регіональні, при яких в зоні аварії опиняються території декількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей, а загальна чисельність утягненого в аварію населення перевищує десять тисяч чоловік;
 • глобальні – це комунальні радіаційні аварії, внаслідок яких утягується значна частина (чи уся) території країни і її населення.

Поводження з РАВ