Перевезення РАВ

Перевезення радіоактивних матеріалів

Перевезення радіоактивних матеріалів – це діяльність, пов’язана з підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів (далі РМ) і упаковок.

До РМ відносяться: джерела іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ), ядерні матеріали та радіоактивні відходи (далі – РАВ).

Перевезення РМ являється окремим видом діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню. Всі міжобласні філії ДСП «Об’єднання «Радон» (далі – Філії) мають ліцензію на зазначений вид діяльності та виконують перевезення РМ в «закріплених» за ними зонах обслуговування.

Філії виконують перевезення:

 • РАВ та ядерних матеріалів, що містяться в РАВ – від підприємства-виробника РАВ до Пункту зберігання РАВ;
 • ДІВ – на замовлення підприємств, які провадять діяльність з використання ДІВ, але не мають ліцензію на виконання перевезень РМ.

Фахівці міжобласних філій при необхідності в обов’язковому порядку надають замовнику перевезення РМ консультативну допомогу з підготовки партій РМ та, на договірних засадах, можуть виконувати роботи з підготовки партій РМ до перевезення.

Всі транспортні документи на спецавтомобіль та вантаж оформляються Філією, якщо не передбачено інше.

Так як перевезення РМ здійснюються автошляхами загального користування, необхідним є забезпечення таких умов при перевезенні, які б унеможливлювали вплив шкідливих факторів, притаманних РМ, на персонал, населення та довкілля. Для чого при перевезенні:

 • використовуються сертифіковані транспортні пакувальні комплекти відповідних типів, в залежності від категорії РМ, що належать Філіям;
 • виконуються вимоги нормативних та дозвільних документів;
 • здійснюється постійний дозиметричний контроль, який забезпечує супроводжуюча вантаж особа (представник Філії);
 • до виконання перевезень допускається спеціально навчений персонал;
 • використовується спеціально обладнаний автотранспорт;
 • передбачаються заходи на випадок дорожньо-транспортних подій;
 • вживаються заходи для запобігання можливих радіаційних аварій;
 • в разі, коли радіаційна аварія відбулась вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації її наслідків.

Для забезпечення фізичного захисту РМ при перевезенні:

 • обмежується доступ до інформації про перевезення;
 • супроводжуюча особа забезпечуються засобами зв’язку;
 • зводиться до мінімуму загальний час перевезення;
 • забезпечується фізичний захист вантажу відповідно до категорії РМ;
 • транспортування упаковок виконується всередині закритих і замкнутих автотранспортних засобів або контейнерів;
 • виконується замикання або опломбування упаковок з РМ.

Основними нормативно-правовими актами, відповідно до яких Філії здійснюють діяльність з перевезення РМ, є:

Поводження з РАВ