Напрями діяльності

Предметом діяльності Підприємства є:

 • Усі види діяльності у сфері поводження з РАВ, у тому числ відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання (далі – ВДІВ), ЯМ (включаючи діяльність, пов’язану з закриттям сховища), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання РАВ та інші види діяльності на які отримані відповідні ліцензії та дозвільні документи.
 • Обробка білизни, одягу і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами.
 • Радіометричні, дозиметричні, спектрометричні, радіоекологічні обстеження та дезактивація будівель, споруд і територій.
 • Радіаційний моніторинг.
 • Радіаційний контроль сировини і матеріалів.
 • Проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу.
 • Ліквідація радіаційних аварій та аварійних ситуацій на території України та за її межами.
 • Надання консультаційно-методичної допомоги в усуненні аварійних ситуацій і ліквідації наслідків радіаційних аварій на підприємствах, установах і організаціях, на території України та за її межами.
 • Забезпечення реалізації положень, завдань та заходів державних програм у сфері поводження з РАВ за розділами, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління, у межах повноважень Підприємства.
 • Організація системи фізичного захисту РМ, охорона об’єктів, призначених для поводження з РАВ у межах повноважень Підприємства.
 • Виконання заходів, робіт та надання послуг при поводженні з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, відповідно наявних дозвільних документів.
 • Впровадження у виробництво нових технологій у сфері поводження з РАВ, у тому числі дезактивації радіоактивно-забруднених матеріалів і виробів.
 • Проведення техніко-економічних розрахунків та техніко-економічного обґрунтування рішень у сфері поводження з РАВ та іншими РМ.
 • Роботи з розробки документів, які обґрунтовують рівні впливу фізичних та біологічних факторів на довкілля, обсяги викидів радіоактивних речовин в атмосферне повітря, скидів радіоактивних речовин у водні об’єкти, утворення та розміщення РАВ для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Виступає замовником або виконавцем проектних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері поводження з РАВ, радіаційної безпеки, радіоекології, радіаційних технологій та охорони довкілля.
 • Надання послуг юридичним та фізичним особам щодо дозиметричних, радіометричних та спектрометричних вимірювань та досліджень.
 • Технічне обслуговування, експлуатація, зняття з експлуатації (закриття) сховищ РАВ та ВДІВ, підготовка відповідних документів для розгляду питання у контролюючих органів щодо звільнення від регулюючого контролю РАВ.
 • Ведення Державного реєстру радіоактивних відходів та Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів.
 • Регламентне обслуговування радіометричної та дозиметричної апаратури, що знаходиться в експлуатації та на консервації.
 • Перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.
 • Здійснення контролю за експлуатацією, технічним станом та радіаційною обстановкою (моніторинг) пунктів зберігання РАВ, пунктів спеціальної обробки автотранспорту та спеціальної обробки людей.
 • Забезпечення розробки, впровадження та контролю за реалізацією заходів щодо екологічно безпечного поводження з РАВ у місцях їх утворення та тимчасового зберігання за окремими договорами.
 • Проведення досліджень робочого середовища і трудових процесів з метою атестації робочих місць при виконанні робіт у сфері радіаційної та ядерної безпеки.
 • Розробка довгострокових прогнозів, перспективних, поточних планів економічного та соціального розвитку, програм технічного переоснащення Підприємства.
 • Проведення науково – дослідних та дослідно коне І рук і Орських робіт у сфері поводження з РАВ та інших РМ, охорони довкілля і людини.
 • Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ та радіоактивними матеріалами.
 • Проведення робіт з ДІВ згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174.
 • Забезпечення виконання заходів з охорони праці, радіаційної безпеки та цивільного захисту.
 • Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
 • Надання в оренду майна.
 • Надання інженерно-консультаційних послуг.
 • Збирання, дезактивація металовмігцуючого обладнання і металобрухту.
 • Діяльність з вилучення РАВ з пунктів зберігання відходів дезактивації (ПЗВД) та санітарної обробки транспорту (ПуСО), які утворилися після аварії на ЧАЕС.

ДСП «Обʼєднання «Радон»