ГоловнаПоводження з РАВТимчасове зберігання РАВ

Тимчасове зберігання РАВ

В Україні з 1996 року створена та функціонує єдина державна система обліку та контролю за переміщенням та накопиченням радіоактивних відходів (далі-РАВ). відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 року №480 (із змінами).

Державний облік радіоактивних відходів ведеться з метою виявлення РАВ, уникнення неконтрольованого накопичення РАВ та забезпечення оперативного контролю за місцезнаходженням і переміщенням РАВ, умовами їх зберігання та захоронення.

Державна система обліку та контролю за переміщенням та накопиченням РАВ складається з двох головних елементів:

  • Державного реєстру РАВ. Державний реєстр радіоактивних відходів – є одним з елементів єдиної державної системи обліку та інвентаризації радіоактивних відходів і являє собою послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
  • Державного кадастру сховищ РАВ та переліку місць їх тимчасового зберігання. Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів – це зведення систематизованих відомостей про об’єкти, призначені для зберігання чи захоронення РАВ.

Ведення Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ РАВ здійснює головний інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку РАВ на базі ДСП «Об’єднання “Радон”, до якого надходить інформація з регіональних центрів обліку РАВ. Регіональні центри діють на базі міжобласних Філій ДСП «Об’єднання «Радон» та спецпідприємства «Комплекс» НВО «Прип’ять».

Для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ РАВ здійснюються регулярні державні інвентаризації РАВ і сховищ РАВ, включаючи сховища для зберігання РАВ на території юридичних або фізичних осіб, внаслідок виробничої діяльності яких утворюються радіоактивні відходи.

Основним видом діяльності міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон» є приймання на довгострокове зберігання РАВ від виробників РАВ. Крім того з 2016 року міжобласними Філіями виконується передача РАВ до централізованих сховищ, призначених для довгострокового зберігання та захоронення РАВ, що розташовані в Чорнобильській зоні відчуження, це сприяє поліпшенню екологічної ситуації в Україні.

На теперішній час в сховищах РАВ, що розташовані на територіях міжобласних Філій зберігаються тверді РАВ, рідкі РАВ та відпрацьовані ДІВ, що віднесені до категорії РАВ. Відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання – джерела іонізуючого випромінювання, визначені як надлишкові для поточних або майбутніх потреб України.

Нормативно-правовими актами, що регламентують порядок ведення державної системи обліку РАВ є:

Деякі поняття та їх визначення, що стосуються діяльності з обліку РАВ відповідно до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами»:

  • Радіоактивні відходи – матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається.
  • Джерело іонізуючого випромінювання – фізичний об’єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання.
  • Захоронення радіоактивних відходів – розміщення РАВ в об’єкті, призначеному для поводження з РАВ без наміру їх використання.
  • Зберігання радіоактивних відходів – розміщення РАВ в об’єкт, в якому забезпечується їх ізоляція, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки та захоронення.
  • Сховище радіоактивних відходів – споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов’язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар’єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів.

Поводження з РАВ