Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Львівська міжобласна філія

Адреса:

Контактний телефон: (032) 251 19 00

E-mail: lviv_mf@radon.net.ua

Керівництво

Головний інженер – Степанчук Олександр Анатолійович

Підрозділи

  • Провідний економіст
  • Провідний інженер з охорони праці
  • Канцелярія
  • Виробничо-технічний відділ
  • Регіональний центр обліку радіоактивних відходів
  • Відділ радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища
  • Пункт зберігання радіоактивних відходів
  • Відділ фізичного захисту
  • Адміністративно-господарський відділ

Львівська міжобласна філія була створена в результаті реорганізації державного спеціалізованого підприємства «Львівський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (далі — ДСП «Львівський ДМСК», ЛДМСК) шляхом його приєднання до ДСП «Об’єднання «Радон».

ДСП «Львівський ДМСК» створений на підставі Постанов Ради Міністрів УРСР № 549 від 18.05.56 та № 373-047 від 05.04.58, а також Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР № 956-102 від 14.08.56, рішень Облвиконкому № 676 від 28.07.56, № 0111 від 13.05.58, № 9/846 від 07.04.58 та № 3 від 08.01.59 з метою збору, транспортування та захоронення радіоактивних відходів, в тому числі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, транспортування радіоактивних речовин до підприємств споживачів, а також дезактивації радіоактивно забрудненої білизни та засобів індивідуального захисту. Постановою Ради Міністрів УРСР від 09.07.1960 № 1104-60 були вперше затверджені типові штати для всіх спеціальних комбінатів.

В склад Львівської міжобласної філії входить пункт зберігання радіоактивних відходів (ПЗРВ).

Санітарно захисна зона ПЗРВ радіусом 1 км і зона спостереження радіусом 5 км. встановлена Рішенням засідання виконкому Львівської обласної Ради від 13.03.1989 р № 7, листом Головного державного санітарного лікаря Львівської області від 24.02.1989 р у відповідності п.21 СПОРО-85.

До зони обслуговування Львівської міжобласної філії входять Львівська, Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська та Тернопільська області.

З 1995 року виробнича діяльність на ПЗРВ здійснюється за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та виконуються підготовчі роботи для перевезенням їх у сховища комплексу виробництв «Вектор» зони відчуження ЧАЕС. На даний час розроблена та пройшла експертизу і погодження в Держатомрегулювання України технологія поводження з РАВ, яка відповідає сучасним вимогам нормативно-технічних документів і забезпечує безпеку персоналу, а також охорону навколишнього довкілля.

Для виконання покладених завдань на Львівській міжобласній філії є в наявності парк автотранспорту, який налічує 15 одиниць автотехніки, з них 12 – спецавтомашин. Транспортування РАВ здійснюється  спецавтомашинами.

Важливішим завданням діяльності філії є забезпечення радіаційної безпеки в зоні обслуговування, ізоляція РАВ і недопущення впливу іонізуючого випромінювання на населення та навколишнє середовище.

Контроль дотримання вимог ліцензійної діяльності при поводженні з радіоактивними відходами на Львівській міжобласній філії, згідно Закону України № 1370-XIV від 11.01.2000 р. «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України та її регіональні підрозділи в м. Івано-Франківськ та м. Рівне.