Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

Львівська міжобласна філія

Адреса: Україна, 79038, м. Львів вул. Таджицька, 4

Керівництво

Директор — Літвін Андріан Миколайович

Підрозділи

Канцелярія — тел.: (032) 251 19 00; E-mail: lviv_mf@radon.net.ua
Виробничо-технічний відділ
Регіональний центр обліку радіоактивних відходів
Відділ радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища
Пункт зберігання радіоактивних відходів
Дільниця дезактивації
Відділ фізичного захисту
Адміністративно-господарський відділ

Львівська міжобласна філія була створена в результаті реорганізації державного спеціалізованого підприємства «Львівський державний міжобласний спеціалізований комбінат» (далі — ДСП «Львівський ДМСК», ЛДМСК) шляхом його приєднання до ДСП «Об’єднання «Радон» наказом Державного агентства з управління зоною відчуження від 19.07.2019 № 150-19 та є його правонаступником.
ДСП «Львівський ДМСК» створений на підставі Постанов Ради Міністрів УРСР № 549 від 18.05.56 та № 373-047 від 05.04.58, а також Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР № 956-102 від 14.08.56, рішень Облвиконкому № 676 від 28.07.56, № 0111 від 13.05.58, № 9/846 від 07.04.58 та № 3 від 08.01.59 з метою збору, транспортування та захоронення радіоактивних відходів, в тому числі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, транспортування радіоактивних речовин до підприємств споживачів, а також дезактивації радіоактивно забрудненої білизни та засобів індивідуального захисту. Постановою Ради Міністрів УРСР від 09.07.1960 №1104-60 були вперше затверджені типові штати для всіх спеціальних комбінатів.
В склад Львівської міжобласної філії входять два основні підрозділи, що введені в експлуатацію в 1961 році: пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) та станція дезактивації (СД).
Санітарно захисна зона ПЗРВ радіусом 1 км і зона спостереження радіусом 5 км. встановлена Рішенням засідання виконкому Львівської обласної Ради від 13.03.1989 р № 7, листом Головного державного санітарного лікаря Львівської області від 24.02.1989 р у відповідності п.21 СПОРО-85.
До зони обслуговування Львівської міжобласної філії входять Львівська, Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська та Тернопільська області.
З 1995 року виробнича діяльність на ПЗРВ здійснюється за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та виконуються підготовчі роботи для перевезенням їх у сховища комплексу виробництв «Вектор» зони відчуження ЧАЕС. На даний час розроблена та пройшла експертизу і погодження в Держатомрегулювання України технологія поводження з РАВ, яка відповідає сучасним вимогам нормативно-технічних документів і забезпечує безпеку персоналу, а також охорону навколишнього довкілля.
Для виконання покладених завдань на Львівській міжобласній філії є в наявності парк автотранспорту, який налічує 15 одиниць автотехніки, з них 12 – спецавтомашин. Транспортування РАВ здійснюється 3 спецавтомашинами ОТ-20 на базі ЗІЛ ММЗ-4502.
Важливішим завданням діяльності філії є забезпечення радіаційної безпеки в зоні обслуговування, ізоляція РАВ і недопущення впливу іонізуючого випромінювання на населення та навколишнє середовище.
Контроль дотримання вимог ліцензійної діяльності при поводженні з радіоактивними відходами на Львівській міжобласній філії, згідно Закону України № 1370-XIV від 11.01.2000 р. «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України та її регіональні підрозділи в м. Івано-Франківськ та м.Рівне.